ankommen.app - Wo werden Arbeitskräfte gesucht?

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

کار

در کجا به کارګر نیاز است؟

کارگران خط تولید شیرینی زنجبیلی

بازار کار در آلمان در بسیاری مناطق امکانات خوبی برای یافتن کار ارائه می کند. بسیاری از شرکت ها نیز امکاناتی برای گذراندن دوره آموزش فنی وحرفه ای ارائه می کنند. شما مسلما در بین راه از کنار برخی پلاکاردهای تبلیغاتی رد خواهید شد که در آنها این پیام درج شده است:

” دوره آموزش فنی و حرفه ای را بگذرانید!”

در آلمان به ویژه نیرهای متخصص که دوره آموزش فنی وحرفه ای را گذرانده اند مورد نیاز می باشند. و برای برخی مشاغل فرصت های زیادی جهت گذراندن دوره آموزش فنی وحرفه ای وجود دارند که مورد استفاده قرار نمی گیرند. به عنوان مثال در بخش مواد غذایی برای شغل هایی مانند آشپز (زن و مرد)، قصاب (مرد) و نانوا (زن و مرد) افراد زیادی برای گذران دوره آموزش فنی و حرفه ای و یا کار کردن در این بخش مورد نیاز می باشند. شما همچنین می توانید در بخش صنایع فلزی و الکتروتکنیک و در بخش مراقبت از سالمندان و پرستاری نیز، در صورتی که دوره آموزش فنی و حرفه ای لازم را گذرانده باشید، کار کنید.

کارکنان مرکز کاریابی و آژانس استخدام (Arbeitsagenturen und Jobcenter) از این امر اطلاع دارند که در کدام مشاغل نیاز شدید به کارگر وکارمند وجود دارد.