ankommen.app - Ich habe schon einen Beruf. Kann ich hier arbeiten?

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

کار

من قبلا دوره آموزش فنی و حرفه ای را گذرانده ام. آیا می توانم اینجا کار کنم؟

یک تکنسین ساخت موتور

شما در آلمان نیز اصولا در ابتدا در جستوجوی کار در شغل خود خواهید یود. بسیاری از کارفرمایان مایلند بدانند که آیا شما تخصص و مهارت لازم را برای انجام کار دارید یا خیر و سراغ گواهی نامه های شغلی شما را می گیرند. از این رو خوب خواهد بود که گواهی نامه های شغلی خود را در اختیار داشته و ترجمه کرده باشید.

در بسیاری از موارد مشکل، نداشتن گواهی نامه های شغلی است

در اکثر موارد آموزش و گواهی نامه های شغلی شما کاملا با انتظارات و توقعات درآلمان مطابقت ندارند. ولیکن شما می توانید در بسیاری از موارد به عنوان مثال به صورت آزمایشی کار کنید و تخصص و مهارت خود رانشان دهید. برای صنعتګران این کار آسانتر است.

لطفا توجه داشته باشید که شما در مشاغل خاصی – به ویژه در رشته های پزشکی و پرستاری- تنها وقتی می توانید کار کنید که آموزش شغلی شما در آلمان به رسمیت شناخته شود. کارکنان آژانس کار و مرکز کاریابی در این باره به شما مشاوره می دهند و از شما پشتیبانی می کنند.  (Agentur für Arbeit und Jobcenter)

آنها به شما می ګویند که گواهی نامه های شغلی خود را در چه جایی مورد ارزشیابی قرار دهید. امکان هم دارد لازم شود که شما بخشی هایی از دوره آموزش فنی و حرفه ای و یا بخشی هایی از تحصیل دانشگاهی خود و یا – به مجرد این که به اندازه کافی به زبان آلمانی احاطه پیدا کردید – بخش هایی از امتحان را مجددا بگذرانید.