ankommen.app - Muss ich deutsch sprechen können, um zu arbeiten?

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

کار

آیا برای کار کردن باید زبان آلمانی بلد باشم؟

شرکت ها به پناهجویان فرصت کاری می دهند

احاطه به زبان آلمانی برای اکثر فرصت های شغلی بسیار مهم است. شما غالبا در یک تیم کار می کنید و باید دستورات مافوق خود و رییس تیم را بفهمید. این امر برای فهمیدن دستورالعمل های امنیتی و داده های کیفیتی از پیش تعیین شده هم صدق می کند. مسلم است که شما این موارد را نیز باید بفهمید.

زبان، پیش شرطی کلیدی برای یافتن کار شغلی خوب.

از این گذشته شما در صورتی می توانید به عنوان آرایشگر (زن و مرد)، اپراتور (زن ومرد) و یا در کافه یا رستوران کار کنید که بتوانید با مشتریان خود حرف بزنید. حتما در کلاس های زبان آلمانی که ارائه می شوند شرکت کنید. با شغلی که مورد علاقه شما است از طریق انجام کارآموزی بیشتر آشنا شوید. خجالتی نباشید، زبان جدید خود را در کارهای روزمره تمرین کنید، به عنوان مثال در مواقعی که خرید می روید و یا در مواقعی که مجبور می شوید از یکنفر آدرس بگیرید. در مواقعی که در جمع خانواده و با دوستان هستید از یکدیگر واژه های آلمانی را بپرسید. یک توصیه: کوذکان یک زبان جدید را بسیار سریع تر از بزرگسالان یاد می گیرند و آنها نیز به شما می توانند کمک کنند. در این اپلیکیشن نیز تمرین بسیار خوبی برای زبان آلمانی موجود است.