ankommen.app - Ich will sofort arbeiten. Was muss ich tun?

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

کار

من می خواهم فورا مشغول به کار شوم. چه باید بکنم؟

سه مرد دیوار گچی را به طور صحیح برش می دهند

قابل تقدیر است که شما می خواهید با کار خودتان پول در بیاورید. در آلمان می توان در خلال فرایند پناهندگی، پس از سه ماه، شروع به کار کرد. توصیه می شود که از این مدت برای فراگیری مبانی زبان آلمانی استفاده کنید.

لطفا از مدت زمان انتظار استفاده بهینه نمایید

این امر برای شما بسیار مفید خواهد بود که پس از مدت یاد شده درخواست اجازه کار بدهید. البته شما در خلال مدت انتظار هم  می توانید اطلاعات جمع آوری کنید، به عنوان مثال به شرکت هایی مراجعه کنید که به نیروی کار احتیاج دارند. دیگر این که شما می توانید بلافاصله پس از ورود و ثبت مشخصات شما در آلمان شروع به کارآموزی کنید، یعنی این که به طور آزمایشی کار کنید. این کارها شانس شما را برای یافتن کار افزایش می دهند.