ankommen.app - Wie finde ich heraus, welche Arbeit zu mir passt?

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

کار

چگونه می توانم دربیابم و متوجه شوم که کدام شغل برای من مناسب است؟

دو مرد در یک نانوایی کار می کنند

این امر اصولا صدق می کند: تا آنجا که ممکن است اطلاعات جمع کنید تا با زندگی شغلی در آلمان بیشتر آشنا شوید. این کار را می توانید، در صورتی که زبان انگلیسی می دانید، آنلاین از طریق تارنمای berufe.tv نیز انجام دهید.

آن جا بسیاری از رشته های آموزش فنی و حرفه ای به صورت نشان داده می شود.

با دیګر انسان ها تماس برقرار کنید –  پرسش های زیادی مطرح کنید

با دوستان و خویشاوندانی که مدت زیادتری در آلمان زندگی و کار می کنند، صحبت کنید. آنها شاید تجربه هایی اندوخته باشند که به شما کمک کنند. جهت آشنا شدن با شغل های مختلف به کارفرماها مراجعه و از آنها سؤال کنید که آیا برای شما جا و امکانی برای انجام کارآموزی دارند.

آژانس کار و مرکزکاریابی (Agentur für Arbeit und Jobcenter) نیز در مورد یافتن رشته شغلی مناسب، به شما مشاوره می دهند و از شما حمایت می کنند.