ankommen.app - Dublin-Prüfung

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

فرایند پناهندگی

بررسی دابلین

فرم ثبت نام برای متقاضیان پناهندگی

وقتی که تقاضای پناهندگی میدهید دولت آلمان بررسی میکند تا ببیند که آیا دولت آلمان مسئول بررسی درخواست پناهندگی شما می باشد یا یک کشور دیگر اروپائی.  به همین خاطر آنها اثر انگشت شما را از طریق سیستم یوروداک  (EURODAC)  کنترل  و مقایسه کرده تا مشخص شود شما کی و کجا وارد اتحادیه اروپا شده اید و آیا درخواست  پناهندگی داده اید.

اگر شما در یکی ازکشورهای عضو اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی داده باشید، کارمندهای اداره دولت فدرال آلمان متوجه خواهند شد. در این حالت دولت فدرال آلمان روند دابلین را آغاز کرده و تقاضای برگشت شما را به کشوراروپایی که اثر انگشت شما برای بار اول در آنجا ذخیره شده است را می دهد. روند دابلین بر این اساس می باشد که تنها یک کشور مسؤول تقاضای پناهندگی شما می باشد.

اجازه بدهید که اطلاعات در مورد شما ثبت شود

این بسیار مهم است که شما به هر کشوری که وارد می شوید اجازه ثبت اطلاعات خود را بدهید . بعضی از خانواده ها در راه همدیگر را گم می کنند و این تنها راهی است که میتوانند یکدیگر را دوباره پیدا کنند.

آیا اصلاً آلمان مسؤول جوابگویی من میباشد

ابتدا باید مشخص شود که  دولت آلمان مسئول بررسی درخواست پناهندگی شما میباشد، آن وقت ادامه پیگیری کار شما به عمل خواهد آمد.