ankommen.app - Was passiert bei der ärztlichen Untersuchung?

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

فرایند پناهندگی

درمعاینه پزشکی چه کارهایی انجام می گیرد؟

معاینات اولیه پزشکی برای پناهندگان در رندسبورگ

شما در محل اسکان جمعی پناهجویان توسط یک پزشک زن یا مرد مورد معاینه قرار می‌گیرید. این معاینه پزشکی بیش از هر چیز جهت شناسایی بیماری‌های واگیردار مشخص و جهت درمان آن‌ها انجام می گیرد.

 این معاینه در افراد بالای 15 سال اصولاً دارای مراحل زیر می‌باشد: معاینه بدنی، آزمایش خون و همچنین تصویربرداری از ریه توسط اشعه ایکس برای شناسایی یا حصول اطمینان از عدم وجود بیماری سل. در صورتی که باردار می‌باشید، این امر را با پزشک در میان بگذارید. در این صورت به جای تصویر برداری از ریه که با اشعه ایکس صورت می گیرد، آزمایش خون ویژه ای (Quantiferontest = QF-Test) انجام می‌گیرد. تصویربرداری توسط اشعه ایکس به زمان مشخصی بعد از زایمان موکول خواهد شد.   

در کودکان بین نه و 15 سال یک معاینه بدنی، آزمایش خون و آزمایش خون یاد شده یعنی Quantiferontest (QF-Test) انجام می‌گیرد. در مورد کودکان زیر نه سال فقط یک معاینه بدنی صورت می‌گیرد.

در صورت مثبت بودن جواب آزمایش، به شما اطلاع رسانی خواهد شد و گواهی کتبی کوتاهی نیز به منظور ارائه به پزشکان معالج بعدی، در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

واکسیناسیون‌ها

در چهارچوب معاینات اولیه این امکان وجود دارد که واکسن هایی بر مبنای پیشنهادهای کمیته دائمی واکسیناسیون انستیتو روبرت کخ (Robert Koch) انجام گیرند. واکسن هایی که انجام گرفته اند در دفترچه واکسیناسیون شما قید خواهند شد. در دفترچه واکسیناسیون ذکر می‌شود که در چه زمان هایی باید سایر واکسن‌ها زده شوند.

ساعات مراجعه

 در محل اسکان جمعی پناهجویان علاوه بر امور مطرح شده، پزشکان در اوقات خاصی در محل حضور دارند و همچنین مراقبت اولیه و پایه‌ای صورت می‌گیرد. پزشکانی (زن و مرد) که به آنها مراجعه می‌کنید می‌توانند در صورت لزوم شما را به پزشکان متخصص (زن و مرد) ارجاع دهند.