ankommen.app - Warten auf die Anhörung

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

فرایند پناهندگی

در انتظار مصاحبه

پناهجویی در کلاس زبان آلمانی

مدت زمان انجام بررسی درخواست پناهندگی مختلف است و بستگی به این دارد که شما اهل کدام کشور می باشید.

میتواند خیلی سریع انجام شود ولی امکان آن هم وجود دارد که برای بررسی تقاضای شما مدت زمان طولانی احتیاج باشد.

در خلال مدت انتظار برای مصاحبه چه کار کنم؟

در خلال مدت انتظار تا مصاحبه می‌توانید در کلاس‌های آموزش زبان آلمانی که در بسیاری از محل های اسکان جمعی پناهجویان برگزار می‌شوند، شرکت کنید. پناهجویانی که شانس بالا و چشم انداز خوبی برای ماندن در آلمان دارند، می‌توانند علاوه بر این در کلاس های انتگراسیون نیز شرکت کنند. آیا این که این امر در مورد شما صدق می کند را می توانید ازکمپ محل اسکان خود جویا شوید. علاوه بر این فعالیت‌های تفریحی بسیاری وجود دارند که توسط افرادی که افتخاری کار می کنند و سازمان ها ارائه می‌شوند.

آمادگی برای مصاحبه

در کمپ های اسکان جمعی پناهجویان، سازمان های یاری رسان در ارتباط با فرایند درخواست پناهندگی مشاوره می‌دهند. شما در آنجا اطلاعات مهمی در ارتباط با چگونگی فرایند پناهندگی و در ارتباط با این که شما چگونه می توانید خود را برای جلسه مصاحبه شخصی با اداره فدرال آماده نمایید دریافت می کنید. علاوه بر این شما می‌توانید در این مدت در مورد این امر فکر کنید که چه دلایلی برای خروج شما از کشورتان تعیین کننده بودند و آن ها را یادداشت نمایید.