ankommen.app - Wo wohne ich?

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

فرایند پناهندگی

کجا اسکان داده می‌شوم؟

متقاضیان پناهندگی فرم درخواست پر می کنند

در اکثر اوقات حداقل شش هفته و حداکثر شش ماه در محل اسکان جمعی پناهجویان اقامت خواهید داشت و سپس به مکان دیگری منتقل خواهید شد که بسته به ایالت یک کمپ یا یک آپارتمان خواهد بود. در برخی مواقع این امکان هم وجود دارد که در صورت ساکن بودن اقوام شما در همان ایالت، بتوانید در صورت موافقت اداره ذی صلاحیت ایالت مربوطه نزد آن‌ها زندگی کنید. اجازه نقل مکان از کمپ به جایی دیگر بستگی به ایالت و شرایط فردی شما دارد. چنانچه خودتان اجازه داشته باشید که دنبال منزل بگردید، در این صورت از شهرداری یا بخشداری یا جاب سنتر (Jobcenter)  محل جویا شوید که سقف پرداختی کرایه خانه چقدر است.

آیا اجازه دارم با تصمیم خود و مستقلاً به شهر یا ایالتی دیگر بروم؟

تا زمانی که جواب پناهندگی شما نیامده و یا به شما اجازه داده نشده است اجازه ندارید محل سکونت خود را تغییر دهید و به یک استان دیگر اسباب کشی کنید.