ankommen.app - Kann ich in Deutschland auch studieren?

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

آموزش فنی و حرفه ای

آیا می توانم در آلمان در دانشگاه هم تحصیل کنم؟

دانشجویی در حال نوشتن آزمون

در آلمان اصولا رشته های تحصیلی در دانشگاه بسیار متنوع می باشند و امکانات زیادی برای تحصیل دانشگاهی وجود دارد. دانستن خوب زبان آلمانی شرط اصلی تحصیل در دانشگاه است. امکان دیگر – در صورتی که زبان انگلیسی شما خوب باشد – این است که از امکانات تحصیل در دانشگاه به زبان انگلیسی استفاده نمایید. شرط مهم برای تحصیل در دانشگاه این است که شما واجد شرایط برای این امر باشید، یعنی این که آبیتور (Abitur) (دیپلم دبیرستان در آلمان) و یا معادل آن را از کشور خود داشته و یا این که در کشور خود در دانشگاه تحصیل کرده باشید.

با انجام مشاوره، رشته تحصیلی مناسب در دانشگاه را بیابید

چنانچه مایلید برای تحصیل در دانشگاه به شهر دیگری بروید، در این صورت توصیه می شود که در ابتدا با مراجعه به اداره امور اتباع بیگانه منطقه خود مشخص کنید که مجاز به این کار هستید یا خیر. مراکز مشاوره آژانس کار نیز برای این امر مشاوره می دهند. دانشگاه ها و مدارس عالی نیز دارای مراکز مشاوره هستند و شما از مراکز مزبور نیز می توانید اطلاعات در باره رشته هایی که ارائه می گردد کسب نمایید. برای اتباع خارجی که مایل به تحصیل در دانشگاه هستند کورس های آمادگی نیز وجود دارند، حتی به صورت آنلاین تحت آدرس اینترنتی ready4study.de.