ankommen.app - Wo finde ich noch Unterstützung?

Navigation und Service

زندگی در آلمان

مشاوره

از چه جاهای دیگری می توانم کمک بگیرم؟

خانم ها در حال تقسیم لباس

در آلمان افراد زیادی هستند که به پناهجویان در جا افتادن در آلمان کمک می کنند. این افراد در شوراهای پناهندگان (Flüchtlingsräten) و گروه ها و یا انجمن های افتخاری فعال هستند. این افراد در بخش توزیع پوشاک در محل های اسکان اولیه (Erstaufnahmeeinrichtungen) فعالیت می کنند، به افراد در مراجعه به ادارات کمک می نمایند، کلاس های آلمانی افتخاری ارائه می کنند، برنامه های تفریحی ترتیب می دهند و یا در یافتن خانه به شما کمک می کنند. اصطلاح افتخاری (ehrenamtlich) به این معنی است که این افراد برای کار خود پولی دریافت نمی کنند. آن ها صرفا علاقه مند به کمک به شما هستند و مسلما خرسند می شوند که شما چند کلمه از زبان خود را به آن ها یاد دهید و یا به آنها کمک کنید.

بیش از 600 ابتکار مردمی برای پناهجویان

انجمن مستقل حقوق بشر پروآزول “ProAsyl ” در تارنمای اینترنتی خود نقشه ای با بیش از 600 ابتکار مردمی تهیه نموده است. در آن جا می توانید اطلاعات تماس با یکی از ابتکارهای مردمی مزبور را در نزدیکی خود بیابید. 

جهت مشاهده نقشه ابتکارهای مردمی برای کمک به پناهجویان که  پروآزول “ProAsyl ” تهیه کرده است ، به این جا (Ehrenamtliches Engagement) مراجعه نمایید.