ankommen.app - Kann ich in Deutschland bedenkenlos alles essen?

Navigation und Service

زندگی در آلمان

خرید-خوراک-نوشیدنی

آیا می توانم در آلمان بدون دغدغه همه چیز بخورم؟

یک بشقاب ماکارونی

در آلمان انواع فراوانی از غذاها و شیوه های آشپزی محلی وجود دارند. ولیکن در خارج از آلمان غذاهای این کشور به ویژه در ارتباط با گوشت خوک دیده می شوند. در بسیاری از انواع سوسیس و کالباس از گوشت خوک استفاده می گردد و یا گوشت خوک برای تهیه سایر غذاهای پختنی مورد استفاده قرار می گیرد. ولی غذاهای فراوانی نیز وجود دارند که با گوشت گاو، مرغ و یا بدون گوشت (گیاهی) تهیه می شوند. به ویژه رستوران های ترکی و عربی غذاهای حلال ارایه می دهند.

خواسته های خود را بیان کنید

برخی شیرینی ها، دسرها و کیک ها با ژلاتین تهیه می شوند. این ماده از خوک و گاو به دست می آید. این که آیا از ژلاتین یا سایر محصولات حیوانی در محصولی استفاده شده است را می توانید در فهرست ترکیبات پشت بسته بندی محصول مزبور بیابید. هم چنین می توانید در این باره از فروشنده سوال کنید.

در نهادهای عمومی مانند کودکستان ها یا بیمارستان ها می توانید بگویید که گوشت خوک نمی خورید – در آن جا به این امر توجه خواهد شد. همین طور اگر به ماده غذایی خاصی حساسیت داشته باشید (مانند گلوتن یا لاکتوز) و یا دچار بیماری قند (دیابت) هستید، این موضوع را به موقع اعلام کنید تا غذای دیگری برای شما تهیه خواهد شد.