ankommen.app - Heimat fern von zu Hause

Navigation und Service

زندگی در آلمان

اوقات فراغت

وطن دور از خانه است

مردانی در حال ورق بازی و نوشیدن چای

ملاقات “هم وطنانی” که فرهنگ شما را می شناسند و جشن های یکسان با شما دارند و شما می توانید خاطرات خود را با آن ها در میان بگذارید، حس خوبی است. ولی مهاجران از کشورهای دیگر نیز می توانند کمک خوبی برای انتگراسیون (Integration) باشند – آن ها معمولا مشکلاتی که شما با آن ها روبرو هستید را می شناسند و شاید راهنمایی های خوبی برای شما داشته باشند. سازمان های مهاجران (Migrantenorganisationen) معمولا برای یافتن این ارتباطات محل خوبی هستند. در این مراکز به شما در مورد سوالاتی که در مورد آلمان دارید و اگر مترجم لازم داشته باشید نیز کمک می شود. بسیاری از این سازمان ها به پناهجویان نیز کمک می کنند.

سازمان های مهاجران (Migrantenorganisationen) محل خوبی برای مراجعه هستند

از جمله سازمان های بزرگ مهاجران (Migrantenorganisationen) می توان مثلا از جامعه ترک های آلمان (Türkische Gemeinde Deutschland)، اتحادیه انجمن های والدین اسپانیایی در آلمان (Bund der Spanischen Elternvereine in Deutschland) یا گروه فدرال شغلی انجمن های مهاجرت در جمهوری فدرال آلمان (Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in der Bundesrepublik Deutschland) نام برد. این که چه انجمن هایی در نزدیکی شما فعال هستند را می توانید از مسئولین امور انتگراسیون(Integrationsbeauftragten) محل زندگی تان یا از دفاتر مهاجرت (Migrationsbüro) محلی بپرسید.