ankommen.app - Angebote für Sportbegeistgerte

Navigation und Service

زندگی در آلمان

اوقات فراغت

برنامه های مخصوص ورزش دوستان

زوجی بر روی دوچرخه

آیا به ورزش علاقه دارید؟ محبوب ترین ورزش در آلمان فوتبال است. تقریبا تمام روستاهای کوچک نیز یک باشگاه فوتبال دارند و بسیاری در تیم های تفریحی بازی می کنند. فوتبال بانوان نیز روز به روز محبوب تر می شود – دختران در باشگاه های فوتبال بازی می کنند و مسابقات بانوان از تلویزیون پخش می شود.

فعالیت در باشگاه ها

تقریبا همه جا باشگاه های ورزشی که در آن ها فوتبال و سایر ورزش ها مانند شنا، پینگ پونگ، کشتی یا رقص انجام شود وجود دارند. با توانایی هایی که در کشور خود کسب کرده اید می توانید وارد باشگاه های مزبور گردید. اگر از نظر ورزشی بسیار فعال هستید می توانید دوره های مربی گری نیز ببینید. برخی باشگاه ها حتی برنامه های ویژه ای برای پناهجویان دارند. از اداره شهروندان (Bürgeramt) یا مرکز اطلاعات شهروندان (Bürgerinformation) درباره باشگاه های نزدیک محل زندگی تان اطلاعات کسب نمایید.

در آلمان مرتبا افراد بیشتری به دوچرخه سواری، پیاده روی و آهسته دویدن روی می آورند. بیش از همه صبح ها در پارک ها می توان افراد زیادی را دید که آهسته می دوند تا در طول روز سرحال باشند.