ankommen.app - Mitmachen: Vereine in Deutschland

Navigation und Service

زندگی در آلمان

اوقات فراغت

همراه شوید: انجمن ها در آلمان

مردان جوان در حال بازی فوتبال

در آلمان افراد فراوانی عضو انجمن ها و اتحادیه ها هستند – نزدیک به 500.000 مؤسسه از این نوع وجود دارد. این ها می توانند انجمن هایی باشند که ورزش مشترکی را انجام می دهند یا موسیقی می نوازند و یا انجمن های مربوط به نوجوانان هستند. در برخی انجمن ها اعضا برای دست یابی به اهداف خاصی فعالیت می کنند – مثلا برای حفاظت محیط زیست. اگر به دنبال برقراری ارتباط با انسان ها هستید، مراجعه به این انجمن ها می تواند شروع خوبی باشد.

عضویت در انجمن ها

افراد بسیاری به صورت افتخاری وظایفی در یک انجمن بر عهده می گیرند – یعنی در آن جا بدون این که پولی دریافت نمایند کار می کنند. ولی می توان تنها عضو ساده هم بود. به عنوان عضو می توانید از امکانات انجمن استفاده نمایید و با افرادی با علایق مشابه آشنا شوید. کودکان نیز می توانند در انجمن ها شرکت کنند. برای عضویت باید به طور مستمر حق عضویت ناچیزی پرداخت نمود.

اطلاعات در باره این که چه انجمن هایی در محل زندگی شما وجود دارند را می توانید از اداره شهروندان (Bürgeramt)/مرکز اطلاعات شهروندان (Bürgerinformation) یا در نارنمای محل زندگی تان کسب کنید.