ankommen.app - Warum Impfungen wichtig sind?

Navigation und Service

زندگی در آلمان

سلامت

به چه علت واکسیناسیون مهم است

پزشکی در حال واکسن زدن یک کودک

واکسیناسیون برای محافظت خود در برابر بیماری هایی که ممکن است مرگ بار باشند بسیار مهم است. از جمله این بیماری ها می توان از سرخک یا مننژیت نام برد. واکسیناسیون به علاوه به جلوگیری از گسترش و شیوع  بیماری ها کمک می کند. اگر تقریبا تمام اعضای جامعه واکسینه شده باشند، بیماری ها تنها در موارد نادر بروز خواهند نمود و در نتیجه خطر سرایت بیماری به دیگران و شیوع آن کاهش می یابد. در آلمان واکسیناسیون توسط پزشکان و اداره های دولتی اکیدا توصیه می شود. 95 درصد کودکان در زمان ورود به کلاس اول دبستان واکسن های مهم – از جمله واکسن فلج اطفال – را زده اند.

توصیه های رسمی برای انجام واکسیناسیون وجود دارند که مرتبا به روز می شوند. به پناهجویان نیز توصیه می شود که واکسینه شوند. هزینه واکسیناسیون را دولت و یا بیمه درمانی شما می پردازد. خدمات یاد شده در برخی از جاها در مراکز پذیرش (Aufnahmeeinrichtungen) ارائه می شود. لطفا در محل اسکان خود در باره امکان واکسیناسیون خود و فرزندان تان سوال نمایید.

اطلاعات بیشتر در باره موضوع تندرستی را می توانید در بروشور “راهنمای تندرستی برای پناهجویان در آلمان”

(Ratgeber Gesundheit für Asylsuchende in Deutschland) بیابید. شما می توانید بروشور مزبور را در این جا دانلود کنید و سفارش دهید.