ankommen.app - Spielend leicht Deutsch lernen mit anderen Kindern

Navigation und Service

زندگی در آلمان

کودکان

یادگیری راحت زبان آلمانی همراه با دیگر کودکان

کودکانی با ریشه مهاجرت در بنیاد فرانک آموزش می بینند

کودکان سریع تر از بزرگسالان یاد می گیرند – همین طور زبان آلمانی را. آنها در کنار کودکان هم سن و سال شان می توانند در حین بازی کلمات و دستور زبان آلمانی را بیاموزند. در آلمان کودکانی که هنوز به مدرسه نمی روند می توانند روزها را در کودکستان بگذرانند. در آن جا از شکوفایی استعدادها و یادگیری زبان پشتیبانی می شوند. کودکان از سه سالگی به کودکستان می روند – این کار تمرین خوبی برای شروع مدرسه نیز هست.

مهد کودک برای کودکان بسیار کوچک

کودکان بسیار کوچک – از یک سالگی – حق دریافت جا در مهد کودک را دارند. در مهدها و کودکستان ها دختر یا پسر شما خوراکی و نوشیدنی دریافت خواهد نمود. اگر کودک شما اجازه خوردن یا نوشیدن چیز خاصی را ندارد به پرسنل این مراکز اطلاع دهید. مربیان در صورت نیاز کودکان را پوشک نموده و آنها را با محبت آرام می کنند.

مهد ها و کودکستان ها معمولا رایگان نیستند. ولی اداره کودکان و نوجوانان (Jugendamt) ممکن است این هزینه ها را به عهده بگیرد. در آن جا همچنین می توانید درباره وضعیت فعلی مهد و کودکستان در محل زندگی تان کسب اطلاع نمایید. همیشه برای کودک شما بلافاصله محلی پیدا نخواهد شد. ممکن است لازم باشد کمی صبر نمایید. با این حال بهتر است کوشش کنید امکان رفتن به مهد یا کودکستان را به فرزند خود بدهید.