ankommen.app - Eltern sind gefragt!

Navigation und Service

زندگی در آلمان

کودکان

پدر و مادرها باید همکاری کنند

جلسه اولیا؛ و مربیان مدرسه

دختر یا پسر شما باید نمره های خوبی داشته باشد تا بتواند شغلی را بیابد که برای وی مناسب است. او برای این کار نیاز به کمک دارد. در آلمان پدر و مادر نقش مهمی در تحصیل کودکان ایفا می کنند. آن ها باید دقت کنند که فرزندشان به طور منظم به مدرسه برود و تکالیفش را انجام دهد. در آغاز سال تحصیلی از طرف مدرسه برای پدر و مادر نامه ها و بروشورهایی فرستاده می شود. در برخی موارد جلسه توجیهی نیز برگزار می شود. به شما گفته می شود که فرزندتان چه خواهد آموخت و به چه وسایلی نیاز خواهد داشت.

پدر و مادر در مدرسه کمک می کنند

در طول سال تحصیلی در هر مدرسه ای جلسات “والدین (Elternabende)” برگزار می شود. در این جلسات معلمان و پدر و مادرهای یک کلاس حضور می یابند. در جلسات مزبور اطلاعات مهمی به شما ارایه می شود و شما می توانید پرسش های خود را مطرح کنید. همچنین وقتی مشکلی وجود دارد می توانید با معلمان قرار ملاقات گذاشته و به تنهایی با آن ها صحبت نمایید. یا زمانی که تنها می خواهید بدانید عملکرد فرزندتان در مدرسه چطور است، معلمان با کمال میل با شما همکاری می کنند و از مشاهده علاقه و توجه شما خرسند می شوند. به علاوه آن ها فرزند شما را نه تنها در درس ها بلکه در یافتن مسیر زندگی نیز کمک می کنند.

به عنوان پدر و مادر می توانید با مدرسه همکاری کنید. مثلا می توانید در برپایی جشن های مدرسه همکاری نمایید. با این کار نشان می دهید که زندگی و محیط زندگی فرزندان تان برای شما اهمیت دارد. این کار اعتماد به نفس دختر یا پسر شما را افزایش می دهد.