ankommen.app - Was ist beim Autofahren zu beachten?

Navigation und Service

زندگی در آلمان

تحرک

در هنگام رانندگی به چه مواردی باید توجه کنید؟

چراغ راهنمایی رانندگی

در هنگام رانندگی در آلمان باید به مقررات مهمی توجه نمایید. در این جا خلاصه برخی از آن ها آورده شده است:

گواهی نامه و کارت ماشین (Führerschein und Fahrzeugschein) را همیشه به همراه داشته باشید: در هنگام بازرسی، پلیس از شما هر دو را خواهد خواست.

رانندگی در سمت راست خیابان (Rechtsverkehr): در آلمان خودروها در سمت راست خیابان حرکت می کنند.

به سرعت توجه کنید: معمولا در داخل شهر ها نباید با سرعت بیشتر از 50 کیلومتر در ساعت برانید. در برخی مناطق شهری سرعت فقط تا 30 کیلومتر در ساعت مجاز می باشد. در جاده ها معمولا می توانید با سرعت تا 100 کیلومتر در ساعت برانید. در اتوبان ها سرعت 130 کیلومتر در ساعت توصیه می شود.

بستن الزامی کمربند (Gurtpflicht): کلیه سرنشینان خودرو باید کمربند خود را ببندند.

ممنوعیت استفاده از تلفن همراه: در هنگام رانندگی اجازه در دست گرفتن تلفن همراه یا صحبت با آن را ندارید.

ممنوعیت رانندگی با الکل: تنها زمانی که الکل ننوشیده اید رانندگی کنید.

به پارک ممنوع توجه کنید: مکان هایی وجود دارند که پارک کردن در آن ها مجاز نیست. مثلا پیاده روها یا ورودی ها. برای افراد معلول معمولا مکان های ویژه ای برای پارک کردن در نظر گرفته شده است که فقط آن ها اجازه استفاده از آن را دارند.

کودکان: کودکان باید در خودرو در صندلی های مخصوص کودکان که متناسب با سن آنهاست بنشینند.

بیمه اجباری: خودرو ها باید پیش از ورود به رفت و آمد خیابانی بیمه شوند و از نهاد ذیصلاح پلاک دریافت کنند.