ankommen.app - Mit Bus und Bahn unterwegs

Navigation und Service

زندگی در آلمان

تحرک

اتوبوس و قطار

قطار درون شهری در برلین

در آلمان می توانید با وسایل حمل و نقل عمومی به خوبی جا به جا شوید. این وسایل شامل قطار، مترو، قطار شهری، تراموا و اتوبوس می باشند. پیش از سوار شدن به این وسایل باید بلیت بخرید، حتی در مواقعی که می خواهید فقط مسافت کوتناهی را طی کنید. بلیت را می توان از دستگاه های مخصوص و در برخی جاها از دکه فروش بلیت تهیه کرد. در آن جا بلیت را از کارکنان شرکت خریداری می کنید. در اتوبوس معمولا می توان بلیت را از راننده خرید.

استفاده از وسایل نقلیه مزبور بدون بلیت می تواند درخواست پناهندگی را به خطر بیاندازد

قیمت بلیت ها معمولا بر اساس فاصله، اصطلاحا با “منطقه های تعرفه (Tarifzonen)” تعیین می شوند. سوار شدن بدون بلیت منجر به جریمه می شود. بدون بلیت معتبر سوار وسایل نقلیه عمومی نشوید! اگر بدون بلیت شناسایی شوید ممکن است که فرآیند پناهندگی تان به خطر بیافتد. علاوه بر این باید جریمه مالی را پرداخت کنید.

به تخفیف ها توجه کنید

اگر تمام روز با وسایل نقلیه عمومی سفر می کنید بهتر است بلیت روزانه (Tagesticket) بخرید. این بلیت معمولا ارزان تر از چند بلیت تک سفره (Einzelfahrkarten) است. برای افرادی که مرتبا از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنند نیز بلیت های ارزان تری وجود دارند. مثلا بلیت “ده گانه (Zehnerkarte) “، “کارت ماهانه (Monatskarte)” و یا “کارت سالانه (Jahreskarte)”. در این باره از مراکز فروش بلیت سوال کنید.