ankommen.app - Was tun bei einem Verkehrsunfall?

Navigation und Service

زندگی در آلمان

تحرک

در مواقعی که حادثه ای رخ می دهد چه باید کرد؟

یک اتومبیل با یک اتوبوس تصادف می کند

خیابان های آلمان بسیار پر رفت و آمد هستند. آن ها پر از خودرو، دوچرخه و عابر پیاده هستند و هر چند دقیقه یک حادثه روی می دهد. در این جا چند توصیه مهم برای مواقعی که حادثه ای (تصادفی) رخ می دهد.

110 – با پلیس و اورژانس تماس بگیرید

وقتی که حادثه ای برای شما رخ می دهد با پلیس تماس بگیرید. ممکن است در شوک باشید و ندانید چه باید بکنید. پلیس به شما کمک می کند. شماره تلفن 110

اگر افرادی مجروح شده اند یا خسارات عمده ای به وجود آمده اند، باید در هر صورت با پلیس تماس بگیرید. حادثه را به طور خلاصه پشت تلفن شرح دهید و بگویید که آیا کسی مجروح شده است یا خیر و حتما تا آمدن پلیس در محل بمانید. این امر معمولا چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد. توجه کنید که محل حادثه ایمن شده باشد تا حادثه دیگری رخ ندهد.

توجه: راننده فراری

حتی در صورت بروز خسارات جزیی نیز بهتر است با پلیس تماس بگیرید. مثلا وقتی که در هنگام پارک کردن به خودروی دیگری آسیب وارد آورده اید یا دوچرخه تان روی ماشینی خط انداخته است. اگر محل را بدون اطلاع دادن به مالک خودروی آسیب دیده ترک نمایید، راننده فراری محسوب می شوید. این کار جرمی با عواقب سنگین است.