ankommen.app - Medien in Deutschland

Navigation und Service

زندگی در آلمان

نطام سیاسی و حقوقی

رسانه ها در آلمان

نخست وزیر آلمان آنگلا مرکل در یک کنفرانس خبری

تنها در شمار کمی از کشورها ارائه اطلاعات به گستردگی آلمان وجود دارد. روزنامه ها، رادیو، تلویزیون و خدمات متعدد اطلاع رسانی آنلاین این امکان را جهت به دست آوردن اطلاعات جامع و بی طرفانه در باره موضوع هایی که برای شما حائز اهمیت ویژه هستند فراهم می آورند. فرستنده های عمومی (غیر خصوصی) رادیو و تلویزیون برنامه های ویژه ای برای پناهجویان تنظیم کرده اند. شما می توانید در این برنامه ها راهنمایی های ارزشمندی به دست آورید و همچنین گزارش های مفصل و به روز در باره سیاست هایی که در امور پناهندگان اتخاذ می شود بشنوید. علاوه بر این دویچه وله (Deutsche Welle) برنامه هایی تنظیم کرده است که به شما برای آشنایی بیشتر با آلمان کمک می کند.

رسانه ها مستقل هستند – سانسور وجود ندارد

در آلمان روزنامه نگاران زن و مرد می توانند آزادانه در باره کلیه موضوعات گزارش بدهند. جامعه در برابر کوشش جهت تحت تأثیر قرار دادن رسانه ها با حساسیت واکنش نشان می دهد. آزادی عقیده و بیان در قانون اساسی آلمان تضمین شده است. در ماده 5 قانون اساسی آلمان آمده است: “هر فردی حق دارد عقیده خود را به صورت گفتاری، نوشتاری و تصویری آزادانه بیان و پخش کند و از منابعی که در دسترس عموم قرار دارند آزادانه اطلاعات کسب نماید. آزادی مطبوعات و آزادی گزارش دادن توسط رادیو و فیلم تضمین می گردد. سانسور انجام نمی گیرد.”

برنامه های فرستنده های ARD، SWR و دویچه وله (Deutsche Welle) برای پناهجویان.