ankommen.app - Religionsfreiheit

Navigation und Service

زندگی در آلمان

دین

آزادی ادیان

مسلمانان در هنگام نماز

هر فردی می تواند دین خود را در آلمان آزادانه انتخاب کند – یا تصمیم بگیرد که هیچ دینی نداشته باشد. این جزو حقوق اساسی مهم در قانون اساسی آلمان است. این جا انسان هایی هستند که دین خود را در خلوت خود دنبال می کنند. برخی دیگر آن را به طور علنی نشان می دهند و ابراز می کنند. و برخی دیگر هیچ کاری به کار دین ندارند. تمام این ها جزو آزادی آدیان است.

همه در اعتقادات خود کاملا آزادند

دولت باید با همه ادیان به صورت یکسان برخورد کند. دولت اجازه ندارد دینی را به دیگری ترجیح دهد و یا مورد تبعیض قرار دهد. لذا در آلمان کلیسای دولتی یا دین رسمی وجود ندارد. ولی کارها و بخش هایی وجود دارند که دولت و کلیسا در آن با هم همکاری می کنند. مثلا در مورد آموزش دینی در مدارس.

احترام به عقاید دیگران

آزادی ادیان به این معنی است که باید به دین و ایمان دیگران نیز احترام گذاشت. هم چنین باید به افرادی که پیرو هیچ دینی نیستند نیز احترام گذاشت. آلمان یک کشور مهاجرپذیر با تنوع بالای ادیان است. برای عملکرد سالم جامعه لازم است که همه افراد، فارغ از این که پیرو کدام دین هستند، با یکدیگر با احترام و مدارا رفتار کنند.