ankommen.app - Religionsunterricht an Schulen

Navigation und Service

زندگی در آلمان

دین

آموزش دینی در مدارس

خانمی با روسری

در مدارس آلمان معمولا مبانی مذاهب کاتولیک و پروتستان آموزش داده می شوند. ولی شما به عنوان پدر و مادر می توانید خود تصمیم بگیرید که فرزندتان در این کلاس ها شرکت کند یا خیر. دانش آموزانی که در کلاس های دینی شرکت نمی کنند باید در یک کلاس جایگزین شرکت کنند. مثلا در کلاس اخلاق. در این کلاس به دانش آموزان از جمله در باره ارزش ها، فلسفه و ادیان مختلف آموزش داده می شود.

در برخی ایالت ها بعضا کلاس های درس دین اسلام یا علوی به زبان آلمانی ارایه می شوند. سایر ایالت ها نیز قرار است این کار را بکنند. بسته به نیازهای موجود ممکن است کلاس های مذهب اورتدکس و دین یهودیت نیز برگزار شوند.