ankommen.app - Vielfalt der Religionen

Navigation und Service

زندگی در آلمان

دین

تنوع ادیان

کلیسایی کوجک برای تمام ادیان مختلف در ورشو، لهستان

در آلمان ادیان متنوعی وجود دارند. از همه بیشتر دین مسیحیت رواج دارد. حدود 60 درصد جامعه عضو کلیسای کاتولیک یا پروتستان هستند. همه افراد اعتقادات دینی ندارند.

روزهای تعطیل آرام

اکثر افراد نباید در روزهای تعطیل رسمی مانند کریسمس (Weihnachten) و عید پاک (Ostern) کار کنند. مغازه ها تعطیل هستند و کودکان به مدرسه نمی روند. در برخی ار ایالت های آلمان این امکان وجود دارد که برای جشن ها و عیدهای مهم سایر ادیان، کودکان از رفتن به مدرسه معاف گردند.

اسلام با حدود چهار میلیون نفر پیرو، سومین دین در کشور آلمان است. اکثر این افراد از ترکیه به آلمان آمده اند و یا پدر و مادر و یا اجدادی دارند که از ترکیه به آلمان مهاجرت نموده اند.

جمعیت یهودیان در حال رشد است

در حدود 200000 نفر خود را پیرو دین یهودی می دانند. به علاوه در آلمان افراد زیادی بودایی، هندو، یزیدی، سیک و بهایی هستند. حدود یک سوم جامعه نیز خود را پیرو هیچ دینی نمی داند.