ankommen.app - Taha aus dem Irak

Navigation und Service

زندگی در آلمان

کونستانس آلوارس اهل اسپانیا

طه (Taha)، اهل عراق

مردی از پنجره بیرون را تماشا می کند

50 ساله، کارمند کتابخانه

مدت اقامت در آلمان 22 سال

“من سی سال پیش شروع به نوشتن کردم. در عراق آزادی مطبوعات وجود نداشت و من مجبور بودم مخفی شوم و اجازه انتشار نوشته‏های خود را نداشتم. کسی اجازه انتقاد نداشت و حق نداشت نظر دیگری داشته باشد. من در آلمان دیدگاه‏های خود را می‏نویسم و بزودی یک وبلاگ نیز خواهم داشت. دراین جا هر فردی اجازه دارد در مورد همه چیز صحبت کند. این امر در قانون اساسی آلمان نیز آمده است. اینجا انتخابات وجود دارد و صدراعظم هم چنانچه مجددا انتخاب نشود نمی تواند در سمت خود باقی بماند. رییس جمهور نیر اجازه ندارد مادام العمر در سمت خود باقی بماند. من به قانون اساسی آلمان احترام می گذارم و به نظرم بسیار خوب است که ما در آلمان این قانون اساسی را داریم.”