ankommen.app - Leere Flaschen gehören nicht in den Müll

Navigation und Service

زندگی در آلمان

محیط زیست

جای بطری های خالی در زباله نیست

بطری های قابل پس دادن

در آلمان دو نوع مختلف بطری وجود دارد: بطری های چند بار مصرف (Pfandflaschen) و بطری های یک بار مصرف (Einwegflaschen). مثلا زمانی که یک بطری آب معدنی می خرید به صورت اتوماتیک 15 سنت بیش تر پرداخت می کنید. به این مبلغ گرویی (Pfand) گفته می شود. وقتی بطری گرویی دار را در مغازه پس دهید این پول را پس خواهید گرفت. در بسیاری از مغازه ها دستگاه هایی وجود دارند که بطری را در آن ها قرار می دهید. از این دستگاه ها یک فیش دریافت می کنید و می توانید آن را در صندوق نقد کنید. بطری های گرویی دار (Pfandflaschen) که می توانید برای آن ها پول دریافت کنید، علامت گذاری شده اند.

بطری های بدون گرویی را باید کجا انداخت؟

بطری های یک بار مصرف از جنس شیشه باید در ظرف های بزرگ مخصوص شیشه های کهنه انداخته شوند. بطری ها را باید بسته به رنگ در ظرف های مختلف جمع آوری شیشه انداخت. از انداختن بطری ها  در روز های تعطیل و شب ها از ساعت 20 به بعد اجتناب کنید.