ankommen.app - Natur schützen und Energie sparen

Navigation und Service

زندگی در آلمان

محیط زیست

حفاظت محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی

چشم انداز تابستانی در روستای Glowe جزیره Rügen کنار مرداب Grosser Jasmunder Bodden

اقتصاد آلمان در حال رشد است. ترافیک نیز روز به روز افزایش می یابد. صنایع و خودروهای فراوان تنها باعث افزایش رفاه نشده اند بلکه محیط زیست و در نتیجه تندرستی افراد را نیز تحت تاثیر قرار می دهند. لذا قوانین فراوانی برای حفاظت از محیط زیست وجود دارد. دود و فاضلاب تولیدی کارخانه ها به شدت کنترل می شوند. خودروها و وسایل نقلیه نیز باید قوانین محیط زیستی سخت گیرانه ای را رعایت نمایند. 

آنچه که شما می توانید انجام دهید

در فضای خصوصی نیز هر فردی می تواند گام هایی در جهت حفاظت محیط زیست بردارد. لذا باید زباله ها را تفکیک نمود و تا جای ممکن از تولید آن ها خودداری کرد. صرفه جویی در مصرف انرژی نیز به حفاظت محیط زیست کمک می کند. به همین دلیل به دانش آموزان آموزش داده می شود که هنگام ترک اتاق چراغ ها را خاموش کنند یا فقط زمانی بخاری را زیاد کنند که واقعا لازم باشد.

به علاوه بازدیدکنندگان پارک های معین و مناطق حفاظت شده محیط زیست باید دقت کنند که گیاهان کمیاب را نکنند و پایمال نکنند. در این مکان ها روشن کردن آتش نیز ممنوع است و در اکثر موارد نمی توان روی سبزه ها دراز کشید و پیک نیک کرد. ولی پارک هایی هستند که این کار در آن ها مجاز می باشد.