ankommen.app - Was tun bei Krisen, Streit oder Gewalt in der Familie?

Navigation und Service

زندگی در آلمان

هم زیستی

در موارد بروز بحران، اختلافات و یا خشونت در خانواده چه باید کرد؟

یک گوشی تلفن

بحران و اختلافات در تمام خانواده ها وجود دارند. ولی اگر زیاد دعوا می کنید و شاید اعمال خشونت نیز به آن اضافه می شود، باید حتما کمک تخصصی دریافت نمایید. مراکزی وجود دارند که به صورت رایگان به شما مشاوره می دهند. افراد در این مراکز سریع و بدون انجام مراحل اداری به شما کمک می کنند. نام خود را نیز لازم نیست ذکر کنید.

مراکز مشاوره به زبان مادری برای کودکان، نوجوانان و پدر ومادرها در نزدیکی خود را می توانید این جا  بیابید  . www.bke.de

شما می توانید مشاوره تلفنی نیز دریافت کنید:

شماره تلفن انجمن محافظت از کودکان آلمان برای پدر و مادرها (Deutscher Kinderschutzbund):  (دوشنبه و چهارشنبه، از ساعت 9 تا 11؛ سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 17 تا 19، به صورت رایگان)

00498001110550

تلفن کمک های روحی روانی (Telefonseelsorge): (شبانه روزی، رایگان)

00498001110111 یا 00498001110222

شماره رفع دغدغه: (شبانه روزی، رایگان)

برای کودکان و نوجوانان:  00491110333

برای والدین: 00491110550

راهنما تلفن “خشونت علیه زنان”:

(شبانه روزی، رایگان، در 15 زبان)

 00498000116016