ankommen.app - Umgang zwischen Männern und Frauen

Navigation und Service

زندگی در آلمان

هم زیستی

چگونگی رفتار بین مرد و زن

یک زوج جوان

در آلمان برابری زن و مرد یک حق اساسی خدشه ناپذیر است. جامعه آلمان نسبت به نقض حق اساسی مزبور با حساسیت زیاد واکنش نشان می دهد. شما به عنوان پناهجو به گونه ویژه ای در مرکز توجه قرار دارید: وقتی به عنوان مثال مردی به زنی بی احترامی کند و یا حتی او را تهدید نماید در این صورت قانون و همچنین اصول و قواعد مهمان نوازی را نقض کرده است. در این راستا ممکن است مرتکب عملی خلاف قانون گردد و درخواست پناهندگی خود را به مخاطره بیندازد. 

در آلمان زنان و مردان خودشان به تنهایی تصمیم می گیرند که چه کسی شریک زندگی آنها می شود، با چه کسی ازدواج می نمایند و با چه کسی رابطه جنسی برقرار می کنند. زنان و مردان می توانند مادامی که به خواسته های شریک جنسی خود و به مرزهای قانون احترام می گذارند، تمایلات جنسی خود را تحقق بخشند. این امر نه در مورد زنان و نه در مورد مردان به عنوان عملی غیر اخلاقی قلمداد می شود.

وقتی فردی می گوید “نه”، یعنی “نه”

زنان نیز سرشب ها و شب ها دیر وقت به تنهایی بیرون می روند و خارج از منزل هستند – به عنوان مثال در رستوران ها و بارها – و برخی نیز مشروب الکلی می نوشند. یک زن می تواند با مردها صحبت کند، برقصد و بخندد – ولیکن این امر به صورت اتوماتیک به این معنی نیست که آن زن خواهان چیزی بیش از این می باشد.

لباسی که یک زن به تن دارد حامل هیچ گونه پیامی در مورد خواست جنسی او نیست. پوشیدن دامن کوتاه، پوشیدن کفش پاشنه بلند و آرایش صورت اغلب بنا به دلایلی که با مد روز در ارتباط هستند انجام می گیرند و نباید به عنوان دعوت از مرد فهمیده شوند.

یک زن می تواند در هر موقع و زمانی، وقتی مایل به امری نیست، “نه” بگوید. حتی در مواقعی که زن ومردی به شدت به هم “نخ” داده اند، بدین معنا نیست که مرد حقی برای داشتن چیز بیشتری دارد. وقتی زنی مایل نیست که مردی با او صحبت کند و به او دست بزند، مرد باید این امر را بپذیرد.

مسلم است که این امر در مورد مرد نیز صدق می کند. انتظاری که وجود دارد این است که به همه انسان ها – چه مرد و چه زن – احترام گذاشته شود. هیچ فردی حق ندارد فرد دیگری را مجبور به سکس کند، حتی در زندگی زناشویی.