ANKOMMEN

یک راهنما برای همراهی شما در اولین هفته زندگی در آلمان

درک چگونگی زندگی در آلمان پایه و اساس خوبی برای با همدیگر بودن است هر کسی وظیفه مشخصی دارد و آن این است که پایبند به قوانین آلمان باشد و حق مساوات برای همه افراد یکسان است شما در این اَپ قوانین این کشور را یاد گرفته و یاد خواهید گرفت به چه چیزهایی باید دقت نمایید این کار را انجام دهید از همین حالا شروع کنید